De ouderraad (OR)

De vereniging stelt zich ten doel om de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen.

We hebben een duidelijke visie:
We zijn een schakel tussen ouders en school.
We zijn als ouders actief in het betrekken van ouders bij school.
We mogen de MR adviseren over zaken die ouders aan gaan.
We zijn betrokken bij het mede organiseren van allerlei activiteiten op school.


Wie zitten er in de OR?

De OR van bs De Octopus bestaat uit max. 15 personen.

De huidige samenstelling

Voorzitter:
Pauline van MelickPenningmeester:
Noëlle Janissen


Secretariaat:
Suzanne Naus

Overige bestuursleden:

Inge Vogelsang

Suzanne KillaarsKim van Soest


Danielle Peeters


Chantal Schouren


Ursula Molewijk


Wendy Sanders


Danielle Beurskens


Carola Geraets


Natasja Berkers

Angela Stevens

Kira Schumann

Suzanne Naus

Wendy Erdkamp

Wat doet de OR?
-Het plannen, organiseren en uitvoeren van (buiten)schoolse activiteiten, in samenwerking met het team zoals sponsorloop, St. Maartenviering, sinterklaas, kerstviering, carnaval, Pasen, etc.
-Het bevorderen van ouderparticipatie binnen de school.
-Het beheren van de ouderbijdragen.
-Adviseren aan het schoolbestuur, team, medezeggenschapsraad inzake allerlei beleidszaken die de school betreffen.