Vergaderdata

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en de ouders zijn dan van harte welkom met hun vragen en/of opmerkingen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de lerarenkamer.

Dit schooljaar vinden de vergaderingen plaats op de volgende data:

Maandag 18 september 2017

Dinsdag 24 oktober 2017

Maandag 20 november 2017

Dinsdag 30 januari 2018

Maandag 12 maart 2018

Dinsdag 15 mei 2018

Maandag 11 juni 2018