Onze school

Niet ieder kind is immers hetzelfde
Op basisschool de Octopus kijken we naar kinderen en hun mogelijkheden. Niet ieder kind is immers hetzelfde. Meer en meer zijn wij ervan overtuigd geraakt, dat de meetlat niet voor elk kind even hoog kan en mag liggen. Daarbij vinden we echter ook dat basiskennis en basisvaardigheden in voldoende mate ontwikkeld moeten worden, om van hieruit verder ruimte te kunnen bieden aan de talentenontwikkeling van ieder kind. Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat kinderen met plezier naar school komen. Kinderen komen pas tot leren in een veilige, plezierige werkomgeving.

Om onze kinderen voor te bereiden op hun complexe wereld en hen het zelfvertrouwen te geven hun wereld positief tegemoet te treden, willen we veel meer uitgaan van mogelijkheden en interesses van het kind. We moeten kinderen voorbereiden op het leven in de meest brede zin, zodat ze:

  • verantwoord om kunnen gaan met veranderingen;
  • weten hoe zij zelf keuzes kunnen en durven maken;
  • kunnen en willen communiceren;
  • weten waar zij zelf voor staan;
  • geloven in zichzelf en in hun eigen ideeën;
  • flexibel in handelen en denken zijn.

De school
Onze school telt ongeveer 340 leerlingen. Momenteel werken er 25 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten. Hiervan zijn er 5 fulltime op school aanwezig. Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen.  Extra uren worden toegekend voor het management, voor de interne begeleider, voor de ICT-coördinator (Informatie- en communicatietechnologie) en voor het zorgteam (intern begeleiders, gedragsspecialist en meer- en hoogbegaafdheid).

Onze school bestaat uit 15 leslokalen. Verder zijn er kantoren voor de directeur, de Interne Begeleider en de administratie. Onze school bestaat uit drie clusters: cluster 1-2, cluster 3-4-5, cluster en cluster 6-7-8. De lokalen van iedere cluster zijn gelegen rond een onderwijsplein. Deze pleinen vormen een verlengstuk van de groepslokalen: leraren en kinderen kunnen de pleinen gebruiken voor verlengde instructiemomenten, tijdens het zelfstandig werken en voor het werken op de chromebooks.

Praktische info
De eerste bel gaat om 08:20 uur. Alle groepen beginnen ‘s morgens om 8:30 uur en ’s middags om 12:40 uur.
Vanaf 8:15 uur gaan de poorten van de speelplaats open en is er toezicht door enkele leerkrachten.
Om 8:20 uur  start de inlooptijd en mogen de kinderen rustig naar binnen komen.
Van 10:15 uur tot 10:30 uur is er pauze.

De middagpauze is maar kort. Er is gelegenheid voor kinderen om op school te eten. Iedereen brengt wel zelf een gezonde lunch en drinken mee.
Thuis eten is mogelijk, maar de pauze is maar 40 minuten. Om 12:35 uur kunnen kinderen, die thuis gaan eten, weer op het schoolplein terecht.

Eet je op school, dan gaan om 12:00 uur de groepen 5 t/m 8 naar buiten en zij eten daarna in hun eigen groep.
Om 12:20 uur gaan de groepen 1 t/m 4 naar buiten. Zij hebben dan al gegeten.
Tijdens het overblijven op school is er extra ondersteuning en toezicht door vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding.

De school is op maandag, dinsdag en donderdag om 14:45 uur uit.
Op woensdag en vrijdag hebben alle groepen tot 12:30 uur les.

 

Groepsindeling 2021-2022

Groep 1-2A

Juf Kirsty: ma-di-do & vr

Juf Anneke: woe

Groep 1-2B

Juf Fleur: ma, do & vr

Juf Jacqueline: di & woe

Groep 1-2C

Juf Margreet : ma, di & wo

Juf Iris: do & vr

Groep 1-2D

Juf Romy: ma, di, woe & vr

Juf Anneke: do

Groep 3A

Juf Nicole: ma t/m vr

 

Groep 3B

Juf Vera Dahmen: ma t/m vr

 

Groep 4A

Juf Kelly: ma, woe, do & vr

Meester Fons: di (juf Anneke tot 1 oktober)

Groep 4B

Juf Eva: ma t/m vr

 

Groep 5A

Juf Julie: ma, di & vr

Juf Monique: wo & do

Groep 5B

Meester Dave: ma t/m vr

Juf Mieke ma,di & do; Meester Fons woe & vr (tot 1 okt)

Groep 6A

Juf Vera vd Heuvel: ma, di, woe & vr

Juf Leanne: do

Groep 6B

Juf Peggy: ma, di, do & vr

Juf Marion: woe

Groep 7

Meester Raf: ma t/m vr

 

Groep 8A

Meester Marc: ma t/m vr

 

Groep 8B

Meester Bram: ma t/m vr

 

Onderwijsassistent Gr 1 t/m 5

Juf Aukje

 

Onderwijsassistent Gr 5 t/m 8

Juf Steffie

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?