Onze school

Niet ieder kind is immers hetzelfde
Op basisschool de Octopus kijken we naar kinderen en hun mogelijkheden. Niet ieder kind is immers hetzelfde. Meer en meer zijn wij ervan overtuigd geraakt, dat de meetlat niet voor elk kind even hoog kan en mag liggen. Daarbij vinden we echter ook dat basiskennis en basisvaardigheden in voldoende mate ontwikkeld moeten worden, om van hieruit verder ruimte te kunnen bieden aan de talentenontwikkeling van ieder kind. Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat kinderen met plezier naar school komen. Kinderen komen pas tot leren in een veilige, plezierige werkomgeving.

Om onze kinderen voor te bereiden op hun complexe wereld en hen het zelfvertrouwen te geven hun wereld positief tegemoet te treden, willen we veel meer uitgaan van mogelijkheden en interesses van het kind. We moeten kinderen voorbereiden op het leven in de meest brede zin, zodat ze:

  • verantwoord om kunnen gaan met veranderingen;
  • weten hoe zij zelf keuzes kunnen en durven maken;
  • kunnen en willen communiceren;
  • weten waar zij zelf voor staan;
  • geloven in zichzelf en in hun eigen ideeën;
  • flexibel in handelen en denken zijn.

De school
Onze school telt ongeveer 330 leerlingen. Momenteel werken er 24 leerkrachten. Hiervan zijn er 7 fulltime op school aanwezig. Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen. Bij de inschrijving op school wordt aan de nieuwe leerling een gewicht toegekend, vastgesteld door het ministerie. Het totaal van de gewichten bepaalt, na enige correcties, het totaal aantal leerkrachten. Extra uren worden toegekend voor het management, voor de interne begeleider en voor de ICT-coördinator (Informatie- en communicatietechnologie).

Onze school bestaat uit 15 leslokalen. Verder zijn er kantoren voor de directeur, de Interne Begeleider, en de administratie. Onze school bestaat uit vier clusters: cluster 1-2, cluster 3-4, cluster 5-6 en cluster 7-8. De lokalen van iedere cluster zijn gelegen rond een onderwijsplein. Deze pleinen vormen een verlengstuk van de groepslokalen: leraren en kinderen kunnen de pleinen gebruiken voor verlengde instructiemomenten, tijdens het zelfstandig werken en voor het werken op de computer.

Praktische info
De eerste bel gaat om 08.20 uur en 13.05 uur. Alle groepen beginnen ‘s morgens om 8.30 uur.
Vanaf 8.15 uur gaan de poorten van de speelplaats open en is er toezicht door enkele leerkrachten.
Om 8.20 uur en 13.05 uur start de inlooptijd en mogen de kinderen rustig naar binnen komen.
Van 10.15 uur tot 10.30 uur is er pauze.
Om 12.00 uur gaat de school uit. Op woensdag en vrijdag hebben alle groepen tot 12.30 uur les.
‘s Middags begint voor alle groepen de school weer om 13.15 uur.
Vanaf 13.00 uur is de speelplaats weer open en is er toezicht.
Om 15.15 uur gaat voor alle groepen de school uit.

 

Groepsindeling 2019-2020

Groep 1-2A

Juf Fleur: ma, do & vr

Juf Carin: di & wo

Groep 1-2B

Juf Jacqueline: ma, di & vr

Juf Margreet: wo & do

Groep 1-2C

Juf Mieke: ma, di & wo

Juf Iris: do & vr

Groep 1-2D

Juf Romy

 

Groep 3-4B

Juf Vera Schoen

 

Groep 4A

Meester Raf: ma, di & wo

Juf Loes: do & vr

Groep 5A

Juf Julie: ma, di & vr

Juf Monique: wo & do

Groep 5-6B

Juf Leanne: ma t/m vr

Juf Inge: vervangt 1 dag p.w.

Groep 6A

Meester Marc

 

Groep 7A

Juf Peggy: ma, di & do

Juf Marion: wo & vr

Groep 7B

Juf Frauke: ma, di & do

Meester Fons: wo & vr

Groep 8A

Juf Vera v.d. Heuvel

 

Groep 8B

Meester Bram

Ondersteuning cluster 3-4

Juf Femke: ma t/m vr

Ondersteuning cluster 5-6

Juf Truus: ma ochtend & di

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?