Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Medezeggenschap (mr en gmr)
De wet regelt dat ouder van leerlingen en het personeel inspraak hebben op het beleid van de school. De MR leden hebben, afhankelijk van het onderwerp en hun status (ouder- of personeelsgeleding), instemmings- of adviesrecht. Zaken waarover meebeslist kan worden, zijn o.a. beleidsplannen, personeelsbeleid, begrotingen, verbouwingen, onderwijsvernieuwingen en veiligheid. De MR kan ook zelf met voorstellen komen.

Onze MR bestaat uit 8 leden. De oudergeleding bestaat uit de volgende leden:

 • Linda op den Camp
 • Linda Derks
 • Remko Geujen
 • Steffie Verbeek

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Marc Boreas
 • Leanne Vermazeren
 • Peggy Staaks

Naast de  MR van basisschool  de Octopus bestaat er op stichtingsniveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR van Stichting Swalm en Roer.
Er zit geen vertegenwoordiging van onze school in de GMR.

De oudervereniging
De vereniging stelt zich ten doel om de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen.

Taken van de OV:

 • Het plannen, organiseren en uitvoeren van (buiten)schoolse activiteiten in samenwerking met het team
 • Het bevorderen van ouderparticipatie binnen de school
 • Het beheren van de ouderbijdrage

Onze OV bestaat uit 14 leden:

 • Daniëlle Peeters (voorzitter)
 • Daniëlle Beruskens (secretaris)
 • Arianne Rutjens (penningmeester)
 • Kira Schuman (bestuurslid)
 • Leonie Janssen
 • Vera Jacobs
 • Sandra de Jong
 • Suzanne Killaars – vd Waardenburg
 • Carola Geraets
 • Carmen Meerbeek
 • Inge Vogelsang
 • Wendy Erdkamp
 • Natasja Berkers
 • Kyra Princen
 • Anja Peeters
 • Misja Geraedts
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?